Κατάστημα κρεοπωλείο ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΔ.& ΧΡ. Ο.Ε

Το νέο κρεοπωλείο που κατασκευάσαμε στην Κέρκυρα, οδό ΠΛΑΤΕΙΑ Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ 25-ΚΕΡΚΥΡΑ.